Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Özlem Özcan, “Bilgisayar Temelli Kognitif Terapi yöntemleri psikiyatrik bozuklukların ve psikolojik rahatsızlıkların dışında sağlıklı kişilerin de daha kaliteli bir yaşam sürmesi de sağlar. Bireyin farkındalığı, sağlıklı bir yaşamı getirir” diyor. Dr. Özlem Özcan, psikiyatri alanında giderek yaygınlaşan ilaçsız tedavi yöntemlerinden biri olan Bilgisayar Desteki Kognitif Terapi’ler hakkında şu bilgileri paylaşıyor:

-Bilgisayar Destekli Kognitif Terapi nedir?

Kognitif problemler, zihinsel işlevlerde bozulmanın gözlendiği süreçlerdir. Teknolojinin ilerlemesiyle bilgisayar destekli tedaviler, günümüzde önem kazanmıştır. Bilgisayarlı Kognitif Terapi, beynin işleyişini düzenleyen ve beynin performansını artırmaya yönelik bir yaklaşımdır.     Fonksiyonların yeniden yapılandırılması, kortikal işlevlerin geliştirilmesi gibi pozitif değişiklikler sayesinde kişilerin psikolojilerinde düzelme ve yaşam kalitelerinde artış sağlanabilmektedir. Kaygıdaki azalmaya bağlı olarak özgüven, motivasyon ve planlama  becerilerinde de artış gerçekleşmektedir. Tanı ve işlev bozukluklarına göre terapinin hangi modülleri içereceği terapist tarafından düzenlenir. Terapist hastadaki gelişimsel sürece göre seans içeriklerini ve sıklığını belirler. Bilgisayarlı Kognitif Terapide uygulamaların sürekliliği gereklidir. Ortalama tedavi süresi 6 – 18 ay arasında değişmektedir.  Gelişimdeki pozitif değişiklikler, yapılan nöropsikiyatrik testlerle değerlendirilmektedir. Bilgisayarlı Kognitif Terapi’nin, hastalar üzerinde uygulanmasının herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır.

Bilgisayar Destekli Kognitif Terapi’nin etkili olduğu beyin fonksiyonları:

* Dikkat ve konsantrasyon

* Farkındalık ve seçicilik

* Görsel ve motor beceri

* El, göz ve beden koordinasyonu

* Denge

* Bellek

* İşitsel ve görsel algı

* Konuşma becerileri

* Reaksiyon zamanı

* Yargılama ve muhakeme

* Planlama becerisi Kullanıldığı hastalıklar:

* Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

* Demanslar

* Alzheimer Hastalığı

* Depresyon

* Anksiyete Bozukluğu

* Parkinson Hastalığı

* İnme

* Multiple Skleroz (MS)

* Travmaya bağlı beyin hasarı

* Alkol ve madde kullanımına bağlı beyin hasarı

* Konuşma bozuklukları

* Görme alanı bozuklukları

Hayatın hızına ayak uydurmak için

Beyin dinamiklerinin eğitilmesinde kullanılan bir başka egzersiz yöntemi ise RehaCom. RehaCom, bilgisayar temelli zihin geliştiren bir terapi yöntemi. Bilişsel yeteneklerin onarılmasında, öğrenme bozukluklarında, inme sonrası oluşan bilişsel hasarlarda, merkezi sinir sistemi hastalıklarında, ihmal hastalıklarında, demans hastalarında, dikkati artırmada, konsantrasyonda, tepki hızı artırmada, sürücülerde, çocuklarda okul başarısını artırmada kullanılabilecek bilgisayar uygulamalı geniş kapsamlı egzersiz programları içeriyor. Dr. Özlem Özcan, “Hızlanan yaşam karşısında artık bizler de her şeyi daha hızlı, daha çabuk yapma yolları arıyoruz. Hayata yetişebilmek ve gerisinde kalmamak için kapasitemizi zorlamamız artık bir şart haline geldi.

İşte tüm bu yoğunlukta düşünemediğimiz, atladığımız, unuttuğumuz, dikkat veremediğimiz, farkında bile olmadığımız ne çok konu, olay veya an oluyor bir düşünün. Hatta zaman zaman işlere yetişebilmeniz için kendinizden birkaç tane daha olması hayalini kuruyorsunuz. Gün içinde bilgisayar başında geçirdiğimiz saatleri ya da hafızamızı güçlendirmek adına yaptığımız kulaktan dolma faaliyetleri dikkate aldığımızda RehaCom veya benzeri programlar ile yapacağımız alıştırmalar ve çalışmalar sonucunda daha taze, yenilenmiş ve gelişmiş hafıza ve algılarla hayatın değişimine ve hızına ayak uydurma olasılığımızı yükseltebilir ve kendimize bir şans daha verebiliriz.


Benzer Makaleler: