İdrar yolları enfeksiyonunun özellikle 1 yaşından küçük bebeklerde tekrarlayabilen özelliğe sahip olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şeyma Ceyla Cüneydi, her geçirilen idrar yolları enfeksiyonunun böbrek, mesane ve idrar yollarında geri dönüşümü olmayan hasarlar bıraktığını vurguluyor.

Bebeklerde sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonunun ihmal edilmemesi durumunda böbrek yetmezliğinin gelişebileceğini söylüyor. İdrar yolları enfeksiyonu tanısı alan çocukların yüzde 90’ının sünnetsiz olduğunu belirten Cüneydi, sünnetin küçük yaşta yapılması gerektiğini vurguluyor. İdrar yolları enfeksiyonuna zemin hazırlayan en önemli faktörün reflü ve böbrek taşları olduğunu belirtiyor.

 


Benzer Makaleler: