Bulaşıcı hastalıklar, salgınlara yol açmaları, iş gücü kaybına ve bazen de ölüme sebep olmaları nedeniyle halk sağlığı açısından çok önemlidir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin hepsinde olduğu gibi, bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde de ilk aşama eğitimdir. Sağlık; kültürel ve ekonomik yapı ile ilişkilidir. Özellikle bulaşıcı hastalıkların yaygınlığı, toplumsal gelişim düzeyi ile yakından ilgilidir. Bunların bazıları kişisel hijyen kurallarının bozuk olması nedeniyle, bazıları ise, kalabalık, yoksulluk, yaşam koşulları gibi nedenlerdendir.

Bulaşıcı enfeksiyonları önlemek, bir ülke için önemli bir halk sağlığı yaklaşımıdır. Bu hastalıkları önlemede en büyük görev bize yani sağlık sektörüne düşmektedir. İlk olarak sağlık personelinin bulaşıcı hastalıklara karşı çok iyi eğitim almış olması gereklidir. Bulaşıcı hastalıklar sadece sağlık sektöründe baş göstermemektedir. Diğer meslek dalları da vardır ki bunların bulaşıcı hastalıklara karşı çok dikkatli olmaları gerekmektedir.

Bulaşıcı enfeksiyondan korunma yöntemleri gün geçtikçe kullanılan materyallerin, ekipmanların, teknolojinin sürekli olarak güncellenmesi ile olabilmektedir. Bunun için belli bir bütçenin olması veya ayrılması gereklidir. Bütçe ayrılmadığı takdirde tedavi öncesi ve sonrasında yapılması gereken sterilizasyon-dezenfeksiyon yapılamayacak ve enfeksiyonlar artarak, ölümlere sebep olacaktır.

Dünya sağlık örgütünün yaptığı bazı araştırmalarda bulaşıcı hastalıkların ne kadar vahim sonuçlar verdiği ortaya çıkmıştır.

HEPATİT B için; Dünyada 350 milyon kişi hepatit-B virüsü taşımaktadır. Ve hepatit-B nedenli karaciğer kanser oranı oldukça yüksektir.

HEPATİT C için; Dünyada 170 milyon kişi enfektedir. Sonuç karaciğer kanseri ve karaciğer yetmezliğinden ölümdür.

AİDS için; Şu anda dünyada 38 milyon insan enfektedir. 1981 yılından bu yana 20 milyon insan AİDS yüzünden hayatını kaybetmiştir. TÜBERKÜLOZ (VEREM) İÇİN; Dünyanın 13 ‘ü enfektedir. SARS İçin; Dünyada 8096 vaka sarslı olarak bildirilmiştir (Çin’deki sarslı hastalar dışındaki enfekte hasta sayısıdır).

Daha nice bulaşıcı hastalıklar vardır. Ve durum kabul edeceğiniz gibi oldukça vahimdir. Bu hastalıklarla mücadele halkımızın bilinçlendirilmesi ile önem taşımaktadır. Bulaşıcı enfeksiyonların hızla yayılmasının altında ekonomik sebeplerin büyük rol oynadığı bir gerçektir.

Birey ve ülke ekonomisinin zorlanması ile birey sağlık harcamalarını kısıtlamak zorunda kalmaktadır. Ve kendine daha ucuz hizmet verecek sağlık sektörlerini tercih etmektedir. Oysa sağlık hizmetlerinde belirli kalite standartları vardır. Bu standartlar olmadığında sağlık kurumu da, insanların sağlığı da sekteye uğramaktadır. Sağlık sektöründe ucuz olmak; mutlaka bir şeylerden kaçırmak, kalitesiz malzeme kullanmak, sterilizasyondan ödün vermek demektir. Sterilizasyondan ödün vermek bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkarmak demektir.

Hijyenik, uygun ortamlarda yapılmayan tedaviler, hastalar için daha sonrasında büyük problemlere sebep olmaktadır.

Bütün cerrahi dallarda olduğu gibi diş hekimliği branşı da bulaşıcı enfeksiyonlar açısından oldukça dikkat edilmesi gerekli olan bir meslek dalıdır. Kuralına uygun yapılmış bir tedavi, hijyenik bir ortam, eksiksiz bir sterilizasyon diş tedavilerinin maliyetini arttırıcı etkenlerdir. Türk Diş hekimleri Birliği her sene referans (asgari ücret)  fiyat listesini hazırlamaktadır. Ve bu listeyi diş hekimlerinin uygulamalarını istemektedir. Çünkü bu fiyat listesi hazırlanırken hastanın kliniğe girerken giydiği galoştan tutun da sterilizasyon için kullanılan ilaçların masrafına kadar her şey düşünülerek hesaplanmaktadır.

Uygun olmayan koşullarda yapılan ucuz tedaviler hastaların sağlığını riske attığı için tercih edilmemelidir. Bilinçli davranılarak, hijyen aranarak, kaliteli olan seçilerek güvenli olan tercih edilmelidir. Sağlık hizmetlerinin ticari meta olarak değerlendirilip pazarlık yapılması ve bu konuda tasarrufa gidilmesi özellikle de ucuza kaçılması telafisi imkansız bulaşıcı enfeksiyon riski doğurur. Birey ve toplum sağlığı riske atılmayacak kadar değerlidir.


Benzer Makaleler: