Her yıl 40 bin vakaya ağız kanseri teşhisi konuyor; 12 bini yaşamını yitiriyor. 40 yaşından sonra ve daha çok erkeklerde rastlanılan kanser türü; ne yazık ki ileri tanı yöntemlerine rağmen teşhis edilemiyor.

Prof Dr. Taner Yücel

Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı

Dünya Sağlık Örgütü; en ölümcül sekiz kanser türü arasında ağız kanserini de sayıyor. Her yıl 40.000 vakaya ağız kanser tanısı konuluyor; bu rakam yıldan yıla artış gösteriyor. Ağız kanseri nedeniyle 1 yılda hayatını kaybeden hastaların sayısı ise ne yazık ki 12.000.  Yüzde 95’i 40 Yaş Üzerinde Görülüyor

Baş ve boyun bölgesinde cilt kanserlerinden sonra görülen 2. kanser tipinin ağız kanserleridir. Ağız kanserlerinin görülme sıklığı yaş ile birlikte artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre vakaların  yüzde 95’inden fazlasının 40 yaş üzerinde olduğu bildirilmiştir. Erkeklerde kadınlara oranla iki kat daha fazla görülmesinin nedenleri arasında alkol ve sigara tüketimi gelmektedir.

Tanıda Dişhekimlerine Büyük Görev Düşüyor

Tanı ve tedavisi geciken hastaların yarısı yaşamlarını ilk 5 yılda kaybetmektedir. Ağız kanseri lezyonları belirgin klinik semptom ve ağrı ile kendini göstermemektedir. Birçok vakada klinik muayene de yetersiz olduğundan tanıda biyopsi kullanılması önerilmektedir. Bu yüzden diş hekimlerine önemli bir görev düşmektedir. Hastaların periodik muayenelerinde iyi bir anamnez ve ayrıntılı bir muayene erken teşhiste önemli rol oynamakta ve hayat kurtarmaktadır.

Kulak Ağrısı, Yutma Güçlüğü Varsa Dikkat!

Ağızda geç iyileşen yaralar, lenflerde büyümeler, ağız yumuşak dokularının esneklik kaybı ve hareket zorluğu, kulak ağrısı, kanama, dişlerde hareketlilik, konuşma ve yutma güçlüğü, protez kullanmada zorluk ağız kanserlerinin klinik belirtileridir.

Standartlara Uygun Olmayan Dolgu Ve Proteze Dikkat!

•Alkol,

•Sigara ve diğer tütün ürünleri,

•Kötü beslenme,

•Virüsler (Human Papilloma Virus; HPV),

•Lökoplaki ve liken planus gibi kansere dönüşme riski taşıyan yumuşak doku lezyonları,

•Yumuşak dokulara ve dile temas eden kötü yapılmış diş restorasyonları, taşkın dolgular, hatalı kuron köprü restorasyonları, dil sırtını kesecek şekilde aşınmış diş dokuları,

•Tıbbi standartlara uygun olmayan dolgu ve protez malzemeleri (kron, köprü, estetik dolgu malzemeleri).

 


Benzer Makaleler: