Bilgi paylaşımı

Kişisel bilgileri yalnızca aşağıda sıralanan kısıtlı durumlarda diğer kurumlar ve üçüncü şahıslarla paylaşırız:
Sadece yazı ve yorumlarınız sitemiz içerisinde, kimliğinizi ortaya çıkarabilecek bilgiler silinerek yayınlanabilir. Bu yayınlamadaki temel amaç ve niyet benzer soru ve sorunları olan kişilerin bu bilgilerden faydalanabilmesidir. Ancak bu yorum ve yazılardan sadece bu temel kriterlere uygun olanları seçilerek yayınlanabilecektir. Başkaları için fayda göstermeyecek yazılar ve yorumlar yayınlanmamaktadır. Yazı ve yorum metni içerisinde bulunabilecek yaş, sene, yer, isim, şehir gibi gizliliğinizi ve mahrumiyetinizi ortaya çıkaracak ibareler perdelenecek ya da tamamen silinerek yayınlanabilecektir.

İzin verdiğinizde. Gizli kişisel bilgilerin paylaşılabilmesi için izin vermeniz gerekir.

Söz konusu bilgilere erişimin, bu bilgilerin korunmasının veya ifşa edilmesinin (a) yürürlükteki herhangi bir yasaya, düzenlemeye, yasal işleme veya uygulanabilir resmi isteğe uyulması, (b) potansiyel ihlallerin araştırılması (c) sahtekarlıkla veya güvenlikle ilgili sorunların veya teknik sorunların saptanması, önlenmesi ya da başka bir şekilde ele alınması veya (d) yasaların gerektirdiği veya izin verdiği şekilde kullanıcılarının veya kamunun haklarına, mülkiyetine veya güvenliğine ilişkin olarak oluşabilecek zararlara karşı korunması için makul bir şekilde gerekli olduğuna iyi niyetle inandığımızda.

Bilgi güvenliği

Kişisel bilgilere erişimi, bizim adımıza işlemek için bu bilgilere gereksinim duyan çalışanlarımız ile sınırlı tutarız. Bu kişiler, verileri gizli tutmakla yükümlüdür ve bu yükümlülüklerini yerine getirmediklerinde fesih ve cezai adli takibat dahil olmak üzere çeşitli cezai sonuçlarla karşı karşıya kalabilirler.

Kişisel bilgileri güncelleme ve silme

Verdiğiniz kişisel bilgileriniz yanlışsa bu bilgileri düzeltmek ya da yasalar tarafından veya yasal iş amaçlarıyla saklanması gerekmediği sürece istediğiniz zaman bu verileri düzenlemek için üye panelinden faydalanabilirsiniz. Üyeliğinizi sonlandırmak için  http://www.uzmandoktorum.org/degisiklik-ve-iptal-formu adresindeki formu doldurabilirsiniz.