Çocuk yetiştirme sorumluluğu kime aittir diye sorulduğunda insanların aklına ilk gelen cevap anneler oluyor. Bazen babaların önemi unutulabiliyor. Ancak çocuk yetiştirmede anneler kadar babaların da sorumluluk üstlenmesi, çocuğun duygusal, bilişsel ve sosyal yönden sağlıklı gelişmesinde önemli bir rol oynar.

Geçmişten bu güne…

Babaların çocuk yetiştirmede sorumluluklarının neler olduğuna ilişkin inançlar zaman içinde değişim ve gelişim sergilemiştir.

Önceleri babalar evdeki bireylere bakan, para kazanıp ailesini geçindiren kişiler olarak düşünülmekteydi ve anneler çalışmadıkları için çocuklara ait sorumlulukların hemen hemen tümü onlara aitti. Daha sonraları kadının çalışma hayatına girmesiyle birlikte bu düşünce değişmeye başladı.   Günümüze bakacak olursak…   Yapılan bazı araştırmalar, çocukların beslenme, kişisel bakım gibi ihtiyaçlarında annelerini; oyun oynama, eğlence gibi ihtiyaçlarında ise babalarını tercih ettiklerini göstermektedir. Buradan da anlaşıldığı gibi çocukların sosyalleşmesinde babalar büyük öneme sahiptir.

Ayrıca baba figürü hem kız çocuklarının hem de erkek çocuklarının cinsel kimliklerinin sağlıklı gelişmesine de katkı sağlamaktadır.

Babalara Öneriler…  İş yerinden yorgun gelip dinlenmeye ihtiyacınız olduğunda, çocuğunuza bu ihtiyacınızı söyleyin. Biraz dinlendikten sonra onunla daha rahat iletişime geçebilirsiniz. Çocuğunuza dokunun. Sevginin ifade edilişinde ten temasının önemini unutmayın. Onunla oyunlar oynayın. Birlikte keyif aldığınız aktiviteler yapın. Çocuğunuzla oyun oynarken hedefiniz sadece çocuğunuzun keyif alması olmasın. Onunla birlikte siz de keyif alın. Çocuğunuzu dinleyin. Onun ihtiyaçlarını anlamaya özen gösterin. Çocuğunuzu tanıyın. Nelerden hoşlandığını anlamaya çalışın.

Özetle, iki evebeynli bir aile iken, çocuk yetiştirmede tek ebeveynin sorumluluğu üstlenmesi çocuk açısından faydalı değildir. Yaygın inancın aksine anneler kadar babaların da önemi büyüktür. Bu nedenle anneler, babaların da sorumluluğu üstlenmesine fırsat tanımalılar ve onları cesaretlendirmelilerdir.

    Uzm. Psk. Esin ÇELİK


Benzer Makaleler: